loading1
loading2
alt

AKCJONARIAT

Struktura akcjonariatu

Typ i rodzaj akcji

Seria

Liczba akcji

Liczba głosów

akcje zwykłe na okaziciela

A

400 000

400 000

akcje zwykłe na okaziciela

E

136 600

 136 600

akcje zwykłe na okaziciela

C

171 000

171 000

akcje zwykłe na okaziciela

D

197 000

197 000

akcje uprzywilejowane imienne

B

1 200 000

1 200 000

Razem

2 104 600

2 104 600