loading1
loading2
alt

RELACJE INWESTORSKIE

30.09.2020 r.
Zarząd Iron VR S.A. (KRS: 0000844113) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów akcji, w związku z obowiązkową dematerializacją akcji.