1/2022 - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Data sporządzenia:

2022-09-14

 

Treść raportu:

Zarząd IRON VR S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji _”ESPI”_ informuję, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI w typie “EMITENT ASO

 

Postawa prawna:

Inne uregulowania