Home / polish / Umowa wydawnicza na grę Home Together

Umowa wydawnicza na grę Home Together

25 listopada 2022

Zarząd spółki Carbon, w nawiązaniu do raportu ESPI 10/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r., poinformował, że Spółka zawarła z IRON VR S.A. _”IRON VR”_ umowę wydawniczą/współpracy na grę “Home Together” _”Gra”_, w której sprecyzowała prawa i obowiązki stron.

IRON VR będzie odpowiadał w całości za stworzenie Gry. Carbon studio odpowiedzialny jest za wydanie oraz dystrybucję Gry. Ponadto Carbon Studio zobowiązał się pokryć część kosztów produkcji Gry w wysokości 522.000 zł netto płatne etapowo w ramach osiąganych kamieni milowych.

Na podstawie Umowy, Strony ustaliły wynagrodzenie w postaci tantiem naliczonego od dochodu netto uzyskanego przez Spółkę z tytułu sprzedaży egzemplarzy Gry w proporcjach 95% dla Iron VR oraz 5% dla Carbon Studio oraz tantiem od innych platform w proporcjach 95% dla Iron VR oraz 5% dla Emitenta.

Autorskie prawa majątkowe do Gry pozostaną przy IRON VR.

“Home Together” to pierwszoosobowa gra typu player vs player rozgrywająca się w nawiedzonej posiadłości. Gracze wcielają się w postaci ducha oraz łowcy duchów, którzy stawiają sobie czoła w meczach. Wykorzystując swoje dedykowane umiejętności muszą zrealizować postawione przed nimi cele, aby wygrać.

Carbon Studio przewiduje, że wydanie “Home Together” na platformę Meta Quest nastąpi w 2023 roku. Zgodnie z przyjętą polityką informacyjną termin premiery gry zostanie przekazany do wiadomości publicznej za pośrednictwem ESPI.