4/2023 - Otrzymanie raportu z wyceny przedsiębiorstwa Emitenta

Data sporządzenia:

2023-08-10

 

Treść raportu:

Zarząd Iron VR S.A. z siedzibą w Chorzowie [“Spółka”, “Emitent”] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 21 lipca 2023 r. informuje o otrzymaniu raportu z wyceny przedsiębiorstwa Emitenta w celu oszacowania godziwej wartości rynkowej wszystkich akcji Spółki na potrzeby połączenia ze spółką Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie [“Carbon Studio”].

Godziwa wartość wyceny wszystkich akcji Spółki oszacowana została na poziomie 12.142.400 PLN. Wycena została sporządzona na dzień 1 lipca 2023 r. Wyceny dokonał Pan Adrian Przymuszała.

W następstwie powyższego Spółka zamierza przystąpić do sporządzenia planu połączenia z Carbon Studio, której godziwa wartość wyceny wszystkich akcji oszacowana została na poziomie 24.284.000 PLN.

Emitent poinformuje o dalszych szczegółach związanych z przedsięwzięciem w kolejnych raportach bieżących dotyczących planu połączenia, przy czym wskazuje się, że wraz z wycofaniem wniosku o wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku NewConnect Spółka przestanie podlegać obowiązkom informacyjnym w zakresie przekazywania raportów bieżących i utraci dostęp do systemu ESPI. Emitent planuje wycofać wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect w sierpniu 2023 r. Emitent wskazuje, że informacje o procesie połączenia z Carbon Studio są i będą przekazywane w formie raportów bieżących ESPI oraz raportów bieżących EBI przez Carbon Studio S.A.

 

Postawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.