5/2023 - Wycofanie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect

Data sporządzenia:

2023-08-23

 

Treść raportu:

Zarząd Iron VR S.A. z siedzibą w Chorzowie [“Spółka”, “Emitent”] informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. w dniu 23 sierpnia 2023 roku zwrócił się do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o wycofanie złożonego przez Emitenta wniosku o wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Wycofanie wniosku związane jest z zamiarem połączenia Emitenta ze spółką Carbon Studio S.A., o czym Emitent informował raportami bieżącymi ESPI nr 3/2023 z dnia 21 lipca 2023 roku oraz nr 4/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku.

Postawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.