Home / IRON VR S.A. (2/2023) Zmiana nazwy gry i rozpoczęcie kampanii marketingowej gry “Hunt Together”

IRON VR S.A. (2/2023) Zmiana nazwy gry i rozpoczęcie kampanii marketingowej gry “Hunt Together”

Raport bieżący 2/2023

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Zarząd Iron VR S.A. z siedzibą w Gliwicach _”Spółka”, “Emitent”_, w nawiązaniu do raportu ESPI 3/2022 z dnia 25.11.2022r. informuje, że dokonano zmiany nazwy gry opracowywanej przez Spółkę, z dotychczasowej “Home Together” na “Hunt Together” _Gra_.

W związku z planowanym rozpoczęciem kampanii marketingowej ponownie dokonano weryfikacji w zakresie nazwy Gry i uznano, że nowa nazwa lepiej odpowiada rozgrywce, w której gracze wcielają się w postaci ducha oraz łowcy duchów, którzy stawiają sobie czoła w meczach.