3/2022 - Podpisanie umowy wydawniczej na grę Home Together

Data sporządzenia:

2022-11-25

 

Treść raportu:

Zarząd Iron VR S.A. z siedzibą w Gliwicach (“Spółka”, “Emitent”), informuje, że Spółka zawarła ze spółką dominującą Carbon Studio S.A. (“Carbon Studio”) umowę wydawniczą/współpracy na grę “Home Together” (“Gra”), w której sprecyzowała prawa i obowiązki stron.

Spółka będzie odpowiadała w całości za stworzenie Gry. Carbon Studio odpowiedzialny jest za wydanie oraz dystrybucję Gry. Ponadto Carbon Studio zobowiązał się pokryć część kosztów produkcji Gry w wysokości 522.000 zł netto płatne etapowo w ramach osiąganych kamieni milowych.
Na podstawie Umowy, Strony ustaliły wynagrodzenie w postaci tantiem naliczonego od dochodu netto uzyskanego przez Carbon Studio z tytułu sprzedaży egzemplarzy Gry w proporcjach 95% dla Iron VR oraz 5% dla Carbon Studio oraz tantiem od innych platform w proporcjach 95% dla Iron VR oraz 5% dla Carbon Studio.

Autorskie prawa majątkowe do Gry pozostaną przy IRON VR.
“Home Together” to pierwszoosobowa gra typu player vs player rozgrywająca się w nawiedzonej posiadłości. Gracze wcielają się w postaci ducha oraz łowcy duchów, którzy stawiają sobie czoła w meczach. Wykorzystując swoje dedykowane umiejętności muszą zrealizować postawione przed nimi cele, aby wygrać.
Spółka przewiduje, że wydanie “Home Together” na platformę Meta Quest nastąpi w 2023 roku. Termin premiery gry zostanie przekazany do wiadomości publicznej za pośrednictwem ESPI.
W ocenie Spółki wydanie gry “Home Together” może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe IRON VR S.A. i jej dalszy rozwój.

 

Postawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.