WŁADZE

Zarząd

Rada Nadzorcza

Błażej Szaflik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Produkcją gier komputerowych zajmuje się od 2010 roku. Doświadczenie zdobywał pracując jako kierownik działu projektowego oraz producent w The Farm 51. Współtworzył tytuły takie jak: Painkiller: Hell and Damnation, Deadfall Adventures, Afterfall Insanity, oraz wiele innych. Pasjonat wirtualnej rzeczywistości i rozwoju nowych technologii. Piastuje stanowisko Prezesa Zarządu w Carbon Studio, w którym odpowiedzialny jest m. in. za odpowiednie funkcjonowanie działów produkcyjnych. Od 2012 roku związany z uczelniami wyższymi w zakresie projektowania gier m. in. na Uniwersytecie Śląskim.

Andrzej Szurek

Z rynkiem kapitałowym zawodowo związany od 2006 roku. W zespole odpowiedzialny przede wszystkim za komunikację spółek zagranicznych, firm z branży spożywczej i medycznej, a także relacje z mediami finansowymi.
Wcześniej dziennikarz Gazety Giełdy Parkiet i Rzeczpospolitej. Specjalizował się w tematyce zagranicznych rynków i spółek oraz zagadnieniach związanych z NewConnect. Doświadczenie zdobywał również na warszawskiej giełdzie, pracując w Dziale Rozwoju rynku NewConnect. Był odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych spółek na NewConnect w kraju i za granicą (Czechy, Ukraina). Absolwent Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

dr Jakub Kabza

Ukończył z wyróżnieniem prawo oraz administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent studiów doktoranckich na tym samym Wydziale. Doktor nauk prawnych. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Autor publikacji naukowych.
Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w domu maklerskim, początkowo w dziale rynku niepublicznego (gdzie m.in. pełnił obowiązki dyrektora), a następnie w dziale prawnym. Od 2013 roku związany z Kancelarią Prawną Cebula i Współpracownicy, obecnie na stanowisku prawnika zarządzającego. Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji w organach zarządzających oraz nadzorczych osób prawnych, w tym spółek prawa handlowego

Paweł Woźniak

Ukończył Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Filozoficznym oraz Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych, specjalność: Inżynieria systemów informatycznych rozszerzona o technologie internetowe i sieci komputerowe. Od 2018 r. pracuje w Carbon Studio S.A. jako programista. Przygotowywał i realizował wiele projektów z zakresu kultury, infrastruktury, informatyki oraz B+R. Ukończył również Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie Zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych.