Home / IRON VR S.A. (1/2022) Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

IRON VR S.A. (1/2022) Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

IRON VR S.A. (1/2022) Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Raport bieżący 1/2022

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd IRON VR S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (“ESPI”) informuję, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI w typie “EMITENT ASO”.