2/2022 - Zakończenie prac nad systemem Aurelius oraz zawarcie umowy o podziale praw do systemu ze spółką dominującą

Data sporządzenia:

2022-09-14

 

Treść raportu:

Zarząd IRON VR S.A. z siedzibą w Chorzowie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że Spółka wraz ze spółką Carbon Studio S.A. w ramach wspólnych prac koncepcyjnych, opracowała system narzędzi Aurelius.
System Aurelius to technologia rozszerzająca możliwości implementacji mechanik wirtualnej rzeczywistości _”VR”_ za pomocą zestawu wtyczek do silnika Unreal Engine 4, a w przyszłości również do silnika Unreal Engine 5. Technologia będzie w dalszym ciągu wspierana i rozwijana przez Emitenta oraz spółkę zależną.

Dnia 14 września 2022 r. strony zawarły umowę, która określa, iż każdej ze stron przysługuje 50 % udziału w prawach majątkowych do systemu. Każda ze stron jest uprawniona do wykonywania wspólnych praw do sytemu wedle własnego uznania i bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia drugiej stronie.

Zdaniem Zarządu Emitenta system Aurelius wpłynie na szybkości produkcji bieżących oraz przyszłych gier Emitenta, a tym samym na koszty produkcji, co będzie miało odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki..

 

Postawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.